W A K A C J E 2019, ale nie bezczynność

 WAKACJE 21019

Trudno, trzeba to jakoś przeżyć. Żeby nie wyjść z wprawy należy

3 razy w tygodniu powtarzać materiał przerobiony w ostatnim semestrze.

A kto nie da rady niech jedzie na urlop wypoczynkowy.

Po powrocie do zajęć jakoś się to przypomni.

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 

Prezes dr Ewa Kołodziejczyk na spotkaniu kończącym rok akademicki

2018/2019 obdarowała prezentami, kwiatami i podziękowała wszystkim za

udział w działalności naszego Uniwersytetu :

     - słuchaczom  

     - starostom grup

     - studentom pilnie uczęszczającym na wykłady plenarne

    - sportowcom-reprezentantom naszego Uniwersytetu 

     - naszym wykładowcom

     - członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Teraz my, członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej w imieniu własnym

wszystkich słuchaczy, składamy w tym miejscu podziękowanie Pani Prezes

za bogactwo propozycji

i ogromny wkład pracy w działalność naszego

 PSZCZYŃSKIEGO UNIWERSYTETU !

 EWA KOLODZIEJCZYK VI.2019

 

Życzymy ciekawych podróży w czasie wakacji, nawet po kraju, i dobrego

wypoczynku przed rozpoczęciem następnego, 8-go już roku akademickiego.

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 

 A dla słuchaczy na wakacje mam zagadkę Einsteina, którą ten lubił raczyć

kolegów z Uniwersytetu, studentów i znajomych.  Rozwiązanie nie wymaga

wiedzy z matematyki, jedynie logicznego myślenia.

Podpowiem, że dobrze jest rozpocząć od tabelki.

 

XXX-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 Pięcioro ludzi różnych narodowości zamieszkuje pięć różnych domów,

które są pomalowane w pięć różnych kolorów. Wszyscy palą papierosy

pięciu różnych rodzajów i piją pięć różnych napojów. Hodują również

zwierzęta, które są pięciu różnych gatunków.

 1. Norweg zamieszkuje pierwszy dom
 2. Anglik mieszka w czerwonym domu.
 3. Zielony dom znajduje się bezpośrednio po lewej stronie domu białego.
 4. Duńczyk pija herbatkę.
 5. Palacz papierosów light mieszka obok hodowcy kotów.
 6. Mieszkaniec żółtego domu pali cygara.
 7. Niemiec pali fajkę.
 8. Mieszkaniec środkowego domu pija mleko.
 9. Palacz papierosów light ma sąsiada, który pija wodę.
 10. Palacz papierosów bez filtra hoduje ptaki.
 11. Szwed hoduje psy.
 12. Norweg mieszka obok niebieskiego domu.
 13. Hodowca koni mieszka obok żółtego domu.
 14. Palacz mentolowych papierosów pija piwo.
 15. W zielonym domu pija się kawę.

Aby ułatwić rozwiązanie, zakłada się, że domy ustawione są w jednej linii

(1-2-3-4-5), a określenie "po lewej stronie" w punkcie 3. dotyczy lewej strony

z perspektywy naprzeciw tych domów (tj. dom o numerze n jest bezpośrednio

po lewej stronie domu n+1).

Pytanie: który z nich hoduje rybki?

XXX-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Termin na rozwiązanie: do końca wakacji.

Za prawidłową odpowiedź na końcowe pytanie nagroda:

> uścisk dłoni Prezesa (ew. vice)<


 

©2021 Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku