"ANDRZEJKI" - 2023 r.

 Nasze "Andrzejki" 2023 roku.

     W dniu 23-go listopada br. w restauracji „U Richarda” koło skansenu odbyło się spotkanie naszych słuchaczek i (5!) słuchaczy - na tyle uczestników pozwalała powierzchnia lokalu.  

SZYMIK JADWIGA 02Głównym celem podjętej przez zarząd PUTW inicjatywy była integracja seniorów gminy Pszczyna – członków naszego stowarzyszenia, promocja aktywnego spędzania czasu oraz przypomnienie słuchaczom przedsięwzięć podejmowanych w gminie Pszczyna na rzecz osób starszych zamieszkujących naszą gminę. Spotkanie uświetniło opowiadanie pani Jadwigi Szymik o zwyczajach wróżenia z okazji dnia Świętego Andrzeja. Niestety wiele z nich jest już zapomnianych, więc dobrze, że zostały przypomniane. Dodatkową atrakcją było to, że pani Jadwiga wystąpiła w pszczyńskim stroju śląskim, a o zwyczajach andrzejkowych opowiadała w gwarze śląskiej.

   

 Św. Andrzej, powołany jako pierwszy z dwunastu apostołów, brat św. Piotra, by głosić Ewangelię wyruszył w podróż do Bizancjum, do Grecji, Scytii, a nawet do Azji Mniejszej. Za to co głosił, zginął śmiercią męczeńską prawdopodobnie 30 listopada 60 roku n.e.. Został rozpięty na krzyżu w kształcie litery X, który do dziś zwany jest krzyżem świętego Andrzeja.

SW ANDRZEJ UKRZYZOWANIE

Zwyczajowo w kilku najbliższych tej dacie dniach wykonuje się różne wróżby, dotyczące miłości i zamążpójścia.

 

„Święty Andrzej Ci ukaże, co Ci los przyniesie w darze”.

 

STANKIEWICZ LeszekNajpopularniejszą z nich jest wróżenie z wosku przelewanego przez klucz.

Jeżeli jakaś panna nie była zadowolona z wróżby woskowej, to mogła np. w jakimś płocie starać się objąć jak najwięcej sztachet. Gdy objęła liczbę parzystą, to miała szansę na znalezienie pary.

     Zebrani spożyli smaczny posiłek. Stosowną muzykę na spotkaniu zapewnił „tradycyjnie” pan Leszek Stankiewicz. Muzyka jednak po jakimś czasie została „pokonana” przez nadzwyczaj ciekawe rozmowy jednej pani z drugą i trzecią panią (x20).

Imprezę prowadziła pani prezes Ewa Kołodziejczyk.

 

--------------------------------- Å Å Å Å Å Å Å Å   ----------------------------------- 
 


FILOZOFIA W PONIEDZIAŁEK - 04.12.2023 r.

Drodzy Filozofujący!


     Herbateizm, herbateizm...tak! Na tym skończyliśmy i od tego zaczniemy najbliższe spotkanie. Albowiem poświęcimy je bardziej "praktycznym" wskazówkom dla kontemplujących czy też adeptów tej filozoficznej i/lub duchowej ścieżki. Przekonamy się, jak głęboko ta potrzeba wglądu w siebie i rzeczywistość jest "wszyta" w nasze ludzkie Ja. Czy też My;) Bo kierunek jest taki: do siebie, do Kontemplowanego (Absolut, Mądrość, Sztuka, Natura...), do innych. 

Teorii dostarczy nam jeszcze Arystoteles, ten Duch porządku i klasyfikacji. A jednak to on napisał pod koniec życia: " Im bardziej jestem zdany na siebie i samotny, tym większym staję się miłośnikiem mitu"

Zapraszam serdecznie na spotkanie, w poniedziałek 
4 grudnia, o 16:30.

A zaczniemy od poezji:)

                                           Małgorzata Łukomska-Jamrozik

--------------------------------------- FILO   FILO   FILO FILO   ------------------------------------------

 

 

LEKTURA POLECANA (55) - 01.12.2023r r.

KSIĄŻKA AUTOBIOGRAFICZNA

      W zasadzie to każdy powinien przeczytać „Z głowy”, starsi dla przypomnienia sobie czasów m.in. swojej młodości w PRL-owskiej rzeczywistości, młodzi dla zaznajomienia się z nią. Akcja zaczyna się wprawdzie w przeddzień stanu wojennego, ale retrospektywne obrazy przewijają się przez cały czas. Jest to bowiem książka autobiograficzna urodzonego w 1938 roku pisarza, który nie szczędzi także szczegółów w przedstawianiu bliższych czy dalszych znajomych, zaprzyjaźnionych z nim bądź nie. Znajdujemy wśród nich również znane powszechnie nazwiska. Absurdy i paradoksy życia w PRL i nie tylko, egzystują w parze z opisaniem przywar bliźnich i własnych pisarza – powstają sytuacje ukazane w groteskowym świetle tragi-farsy.

GLOWACKI JanuszOdkrywa wieko kufra z wyobrażeniami o „szczęściu” w Ameryce. Nie przechwala się swoimi namacalnymi sukcesami, ale opowiada także o swoich niełatwych początkach oraz o ludziach, którzy nigdy poza te początki nie wyszli, i dla których sen o Ameryce skończył się gorzko, czy wręcz tragicznie. Ujawnia niemiłe prawdy o człowieku: „Bo człowiek, to jest tylko człowiek i połowa przyjemności z sukcesu to widoczna tuż pod bokiem katastrofa oraz rozpacz i poniżenie, w których sukces się raz po raz wesoło przegląda”, także o Polakach:

„My, Polacy, jesteśmy bardzo dumni z Jana Pawła II. Ale nie mam wątpliwości, że gdyby to Polacy wybierali papieża, wybraliby Francuza”.

Książka ta przybliża poza tym ogólną działalność literacką J. Głowackiego i nie mam wątpliwości, że sięgnąć trzeba po inne pozycje tego pisarza.

Janusz Głowacki - popularny pisarz, dramaturg i scenarzysta, którego sztuki grane są na całym świecie. Jego książki to m.in. „Nowy taniec la-ba-da”, „My sweet Raskolnikow”, „Moc truchleje”, „Ostatni cieć”, dramaty: „Polowanie na karaluchy”, „Antygona w Nowym Jorku”, „Czwarta siostra”, „Good night Dżerzi”. Jest autorem scenariuszy filmów: „Polowanie na muchy”, „Trzeba zabić tę miłość”, współautorem „Rejsu”. Jest laureatem wielu prestiżowych nagródliterackich.

Zmarł w 2017 r.

Janusz Głowacki „Z głowy” Wyd. „Świat Książki”, Warszawa 2004 

                                                        Barbara Solarska

 

----------------------------------   BS BS BS BS BS BS BS BS --------------------------------------------

 

 

Pszczyńskie Święto Chórów - 25.11.2023 r.

 

PSZCZYŃSKIE ŚWIĘTO CHÓRÓW

25 listopada 2023 r.

 

Nasz uniwersytecki chór „Canto Grazioso” wziął udział w 

Dziewiątym Pszczyńskim Święcie Chórów

organizowanym przez Zarząd Powiatu Pszczyńskiego i Chór „Lutnia”. Po raz kolejny wydarzenie odbyło się w Kościele Miłosierdzie Bożego w Pszczynie. Po mszy każdy chór dał krótki koncert.

Na występ naszego chóru złożyły się dwa pogodne kanony, trzy przepiękne kołysanki (Brahmsa, Schuberta i Fliesa) oraz nostalgiczna Stabat Mater (opr. Zoltan Kodaly).

Wszystkie chóry zaśpiewały wspólnie na początku „Hymn do św. Cecylii” oraz na zakończenie „Pan jest mocą swojego ludu”.

Razem z nami wystąpiły chóry: „Lutnia”, „Con Fuocco” i „Per Spasso”.

                                                                                       

                                                                                                                          Renata Zborowska

----------------------------------------  ø ø ø ø ø ø ø ø    ----------------------------------------


 

 

Chór CANTO GRAZIOSO w Szaflarach -24.11.2023 r.

 

CHÓR „CANTO GRAZIOSO” W SZAFLARACH

  24-25 października 2023 – opis wyjazdu.

   

   Kolejny projekt dotyczący utrzymania zdrowia fizycznego i psychicznego seniorów oraz zasad aktywnego trybu życia zrealizowano w trakcie wyjazdu do Szaflar. Wzięły w nim udział 24 seniorki skupione z chórze „Canto Grazioso” Pszczyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  W dniach 24 i 25 października 2023r. w Szaflarach zrealizowano wszystkie punkty tego projektu i osiągnięto zamierzony cel poprzez:

  - zorganizowanie panelu dyskusyjnego p.t. „Jak dobrze się starzeć” przeprowadzonego w formie wolontariatu przez dwie doświadczone nauczycielki, entuzjastki zdrowego trybu życia. Prowadzące wskazały na różne formy aktywności ruchowej (gimnastyka i jazda na rowerze dostosowana do indywidualnych możliwości, ruch na świeżym powietrzu), omówiły ćwiczenia mózgu poprzez rozrywki umysłowe. Zwróciły uwagę na zdrowe odżywianie się, przedstawiły piramidę żywieniową, korzystną dietę dla starszego wieku, a także podkreśliły duży wpływ kontaktów międzyludzkich na zdrowie i sprawność psychofizyczną seniora. W ożywionej dyskusji uczestniczki panelu podzieliły się własnymi doświadczeniami związanymi   z tematem zadania.

  - naukę właściwego posługiwania się kijkami nordic walking – w ramach dbałości o dobrą kondycję fizyczną. Wykład na ten temat przeprowadziła nauczycielka WF-u. (wolontariat). Umiejętność tę seniorki wykorzystały podczas spaceru pod Wielką Krokiew.

  - odnowę biologiczną - w Szaflarach seniorkom dano możliwość korzystania z szeroko rozumianej odnowy biologicznej, takiej jak gimnastyka i masaże w basenach termalnych, oczyszczanie organizmu w saunach. Odnowa ta minimalizuje ryzyko niepełnosprawności.

 - aktywność poznawczą - która była rozwijana przez zwiedzenie wystawy związanej z przyrodą tatrzańską w Centrum Edukacji Przyrodniczej w Zakopanem oraz odwiedzenie szesnastowiecznego miasteczka Jordanów i poznanie jego zabytkowych budowli i pomników.

  Wspólny wyjazd pozytywnie wpłynął na zdrowie fizyczne i psychiczne seniorek z Gminy Pszczyna, poszerzył ich wiedzę o dobrym starzeniu się, zapobiegł wykluczeniu społecznemu, podpowiedział też różne możliwości dbania o dobrą kondycje fizyczną i psychiczną.

 

                                                                                Renata Zborowska

 

-------------------------------------------- ɸ ɸ ɸ ɸ ɸ ɸ ɸ ɸ  ----------------------------------------


 

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PUTW - 07.12.2023 r.

Informujemy, że w dniu 7-go grudnia br. odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Szczegóły w ogłoszeniu poniżej.

 

                                                                                                          

                                                                                                         

Porządek obrad

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku

które odbędzie się w dniu

7-go grudnia 2023 r. o godz. 15:30

w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego

43-200 Pszczyna, ul. 3-go Maja 10

   

               1.   Powitanie przybyłych, stwierdzenie prawomocności 

                     zebrania do podejmowania uchwał, lub w razie braku                 

                      quorum ogłoszenie nowego terminu zebrania.

               2.   Otwarcie obrad i  wybór prezydium zebrania.

               3.   Przyjęcie porządku obrad.

               4    Przedstawienie kandydatki na Przewodniczącą Rady           

                      Programowej Stowarzyszenia Pszczyński Uniwersytet 

                      Trzeciego Wieku

               5.    Podjęcie uchwały o wyborze Przewodniczącej Rady        

                      Programwej

               6.   Wolne wnioski.

               7.   Zakończenie zebrania.

  

                     Zarząd Stowarzyszenia PUTW – 30.11.2023 r.

 

 

 

----------------------------------------- wzc wzc wzc wzc  --------------------------------------------


 

 

KOMUNIKATY - 29.11.2023 r.

1Wykład plenarny

Przypominamy, że zaplanowany na jutro 30-go listopada br. wykład plenarny został przeniesiony na 7-go grudnia br. po Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia PUTW w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego o godz.: 15:30..

2Joga-zdrowy kręgosłup

W dniu 30-go listopada nie odbędą się zajęcia dla Grupy III (18:00 – 19:30)

3Nowy rodzaj paliwa (dla zmotoryzowanych)

Od 1-go stycznia 2024 roku na stacjach benzynowych wprowadzone zostanie nowy rodzaj paliwa (benzyny 95) oznaczony E10, który będzie zawierał 10% biopaliwa. Nie do wszystkich samochodów mażna go używać. Pod adresem

https://www.gov.pl/web/klimat/paliwo-e11

można sprawdzić czy nasz samochód jest przystosowany do tego paliwa.

 

------------------------------------------ 95  95  95  95  95  95  95  95 -------------------------------------

 


MY Z PSZCZYŃSKIEGO UNIWERSYTETU (28) - Joanna TRZĘSICKA

 „DO PRZODU ŻYJ, ŻYJ KOLOROWO...”

         Dni pani Joanny Trzęsickiej (ur. w 1961 r. w Krzyżowicach) skrzą się od natłoku wydarzeń i nie wiadomo, co wybrać, od czego zacząć opowieść? Może od najbardziej aktualnych z ostatnich lat, a więc to, co najbardziej determinuje, oprócz oczywiście spraw rodzinnych, jej poczynania, czyli od wyjazdów i podróży, poznawanie dalekiego świata, które rozpoczęło się od wyjazdu w 2014 roku do Nepalu. Razem z mężem TRZESICKA JoannaFranciszkiem wybrali się w tę podróż z plecakiem, zwiedzili Katmandu (na rok przed potężnym trzęsieniem ziemi, które nawiedziło te tereny i zmiotło z powierzchni ziemi zarówno oglądane przez nich wcześniej zabytki jak i setki ludzi). Zwiedzili też Chitwan,a później udali się na 6-dniowy treking wokół szczytu Annapurny (na wysokości ok. 3000 m), nocowali w schroniskach rozmieszczonych w tamtejszych wsiach, gdzie nie jeździ żaden samochód, a przejście ze wsi do wsi stanowią schody. Tamtejsi mieszkańcy wszelkie towary przenoszą na plecach w tobołach trzymanych przez opaskę założoną na czoło.

W trzy lata później zwiedzili cztery stany (ok. 6 tys. km): Kalifornię, Arizonę, Utah i Nevadę, mierząc się z największymi atrakcjami przyrodniczymi tych terenów, m.in. Wielkim Kanionem czy Doliną Śmierci. W 2018 r. oglądali Niagarę, a jesienią tego samego roku zwiedzili Kambodżę, Tajlandię, do której to wyprawy zainspirowała panią Joannę lektura „Jedz, módl się, kochaj” Elizabeth Gilbert. Zainstalowali się, podobnie jak w książce, na wyspie Ko Lanta.

Rok 2019 to Wietnam – przejechali cały kraj z północy na południe – 1600 km, i o tym to kraju, jak i o podróży opowiadać będzie pani Joanna na wykładzie przeznaczonym dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pszczynie w styczniu 2024 r.

W czasie pandemii, czyli w okresie zastoju we wszystkich prawie dziedzinach, a w branży turystycznej zwłaszcza, w przerwach lockdownu byli na Maderze i Wyspach Kanaryjskich. W 2022 urzekło ich Tokio, a w tym roku (2023) w lutym, ich udziałem był egzotyczny wyjazd do Goa – stan w Indiach (część wybrzeża od Bombaju na południe), to dawna kolonia portugalska aż do r. 1961, w czasie tego wyjazdu zdołali się zainteresować medycyną indyjską, jogą, zażywali też uroków plażowania.

Oczywiście oprócz tych dalekich wyjazdów, są też i bliższe po kraju, wypady w góry z rodziną, bądź w innym towarzystwie. Przynajmniej raz w roku wyjeżdżają w Alpy na narty, a do Egiptu na pływanie na rafach koralowych. Pani Joanna jest bardzo aktywna, jeśli chodzi o organizowanie kilkuosobowych, jednodniowych wypadów w góry, przede wszystkim z koleżankami poznanymi na UTW, ale także wyjazdów do NOSPR czy Filharmonii Śląskiej. Bardzo sobie chwali działalność pszczyńskiego uniwersytetu, sama uczestniczy w zajęciach tanecznych (salsa), lekcjach języka angielskiego, wycieczkach. Jakby tego jej było mało od 2017 r. tańczy flamenco w szkole tańca o nazwie Ogniste Flamenco działającej przy Domu Kultury Kubiszówka w Bielsku-Białej. Oczywiście trzeba mieć swoje stroje, by uczestniczyć w występach tanecznych czy słowno-muzycznych na scenie Kubiszówki bądź w niespodziewanych występach ulicznych w Bielsku na rynku czy Placu Chrobrego, w czasie których grupa była bardzo ciepło przyjmowana przez przypadkowych przychodniów. Te zajęcia przynoszące jej wielką satysfakcję, odbywają się raz w tygodniu, grupy w zależności od stopnia zaawansowania liczą po kilkanaście osób. Oprócz tego z mężem do niedawna uczestniczyli w zajęciach tańca towarzyskiego w Domu Kultury w Tychach.

Ta aktywność ruchowa nie wzięła się oczywiście znikąd. W SP nr 1, do której uczęszczała, należała do uczniowskiego zespołu folklorystycznego odnoszącego duże sukcesy, a który prowadziła mama Joanny – Irena Poloczek. Niestety oprócz hołdowaniu lokalnym tradycjom, w szkole podstawowej, żeby uczestniczyć w akademiach „ku czci”, trzeba było się uczyć również piosenek i wierszy o Leninie.

Z rodzicami i siostrą (brat jest młodszy o 14 lat) często wyjeżdżali na wycieczki po Polsce i to rodzice właśnie zaszczepili w nich chęć poznawania otaczającego je świata. Podróżowali samochodem Syreną, dziewczynki z tylnego siedzenia obserwowały okolice. Do krajów tzw. demokracji ludowej (czyli „demoludów”) podróżowali już Fiatem 126p. Nie brakowało również wycieczek w pobliskie góry, w czasie których ojciec uczulał je na piękno natury. Wspólnie też nad stawem „Maćkiem” w Goczałkowicach obserwują zachody słońca, słuchają żabich koncertów.

Joanna należała do harcerstwa, uczestniczyła więc w obozach organizowanych przez Pszczyński Hufiec, wśród pięknej przyrody - białych skałek Jury Krakowsko-Częstochowskiej w miejscowości Masłońskie -Natolin.

Po Liceum Ogólnokształcącym im. B. Chrobrego w Pszczynie wybrała biologię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w 1980 r., z tego wyboru była bardzo zadowolona z uwagi na wiele wyjazdów w teren w czasie studiów, m.in. do parków narodowych – białowieskiego, tatrzańskiego, babiogórskiego, organizowane też były obozy naukowe nad Biebrzę, do Parku Narodowego w Bieszczadach i do Słowińskiego PN. Po studiach przez dwa lata pracowała na uczelni w katedrze genetyki, po czym razem z koleżanką wyjechały do Grecji z zamiarem przedostania się do Australii ( w Polsce to był czas kupowania na kartki, na półkach sklepowych królowały butelki z octem). Z tych planów nic nie wyszło, ale za to w ciągu trzech miesięcy pobytu w Grecji zwiedziły, podróżując autostopem cały kraj, jako Polki przyjmowane były wszędzie bardzo przyjaźnie, a słowo „Walesa” znane tam było przez wszystkich.

Po powrocie do Polski zatrudniła się (r.1989) w międzynarodowej firmie eksportowej Interpegro z siedzibą w Pszczynie i oddziałami w w Warszawie, Rzeszowie, Opolu i mniejszych miastach w Polsce, a poza granicami w Berlinie, Amsterdamie, Bratysławie (w tym oddziale Joanna pracowała dwa miesiące). Interpegro było jedną z pierwszych spółek kapitalistycznych po transformacji ustrojowej (pierwsza komercyjna reklama Cola Cao w TVP należała do tej firmy właśnie). Jako ciekawostkę przywołuje pani Joanna wprowadzenie zakazu palenia papierosów w biurach, co było uważane wtedy przez większość pracowników za ograniczanie praw obywatelskich.

Zmieniła się w tym czasie sytuacja rodzinna pani Joanny, w 1991 roku wyszła za mąż i wkrótce na świat przyszedł syn, a potem córka i nim skończyły się urlopy macierzyńskie, świetnie zapowiadająca się firma, w której pracowała, upadła. Z mężem Franciszkiem – inżynierem, założyli firmę projektowania w zakresie instalacji sanitarnych, a więc całkowicie zmieniły się jej zajęcia zawodowe. Firma działa do dziś, a w międzyczasie wychowywanie dzieci, rozbudowa rodzinnego domu. Jej zapatrywanie na życie bardzo zmieniła poważna choroba, która jak mówi, przewartościowała jej poglądy. W ramach tych zmian ukończyła międzyuczelniane podyplomowe studia (2002-4) z zakresu architektury krajobrazu, prowadzone przez wykładowców z Politechniki Krakowskiej oraz Akademii Rolniczej w Krakowie. Ceniła sobie zwłaszcza wykłady prof. Janusza Bogdanowskiego, znawcy i specjalisty w tym zakresie. Comiesięczne wyjazdy i wykłady działały na nią, jak mówi, niczym najlepsza terapia i niewątpliwie były też powrotem do jej młodzieńczych upodobań związanych z naturą. Te studia dały jej możliwość projektowania ogrodów, zarówno przydomowych jak i w zakresie zieleni miejskiej w wielu miejscowościach, głównie na Śląsku, ale nie tylko. Może się też pochwalić zdobyciem I miejsca przez ogród, który pomagała stworzyć w ramach pszczyńskiego konkursu pod hasłem „Nasze najpiękniejsze ogrody”. Razem z mężem, bądź z całą rodziną wyjeżdżali za granicę na wyprawy tematyczne pod kątem zwiedzania ogrodów. Często też w tym czasie uczestniczyła w wycieczkach górskich organizowanych przez PTTK. Z tych początkowych wyjazdów i wycieczek już tylko jeden krok do dalekich podróży, o których była mowa na początku. Pewnym ułatwieniem w podróżach samolotowych jest fakt, że mogą korzystać z tańszych biletów rodzinnych, jako że ich syn Paweł jest pilotem (jego żona również). Syn ukończył Wydział Pilotażu (jedyny taki w Polsce, rocznie dysponuje tylko 20. miejscami) na Politechnice Rzeszowskiej. Pracuje z żoną w liniach lotniczych LOT, mieszkają wraz z 4-letnim synkiem Wiktorem w Warszawie. Córka Martyna ukończyła architekturę na Politechnice Gliwickiej, pracuje w firmie architektonicznej, mieszka wraz z mężem w Miasteczku Śląskim.

listopad 2023                                                                            Barbara Solarska

 

--------------------------------- ⾄ ⾄ ⾄ ⾄ ⾄ ⾄ ⾄ ⾄   ---------------------------------
KOMUNIKATY - 20.11.2023 r.

1Spotkanie opłatkowe

W dniu 14-go grudnia br. odbędzie się coroczne spotkanie opłatkowe, tym razem w restauracji „Kuban” (43-230 Goczałkowice-Zdrój, ul. Spokojna 72). Częściowy (~ 50%) koszt udziału wynosi 40 zł. Dojazd należy zorganizować we własnym zakresie – ta decyzja Zarządu podyktowana jest doświadczeniem, że autobusem jedzie kilka osób, a koszt wynajmu wynosi co najmniej kilkaset złotych i obciąża wszystkich.

Zapisy telefonicznie lub osobiście w czasie dyżurów w biurze Zarządu do dnia 4-go grudnia br.

2Dyżur w dniu 23.11.2023 r.

Ze wzgledu na spotkanie „integracyjno-andrzejkowe” w dniu 23-go listopada br. biuro Zarządu będzie nieczynne.

3- Florystyka

Jutro – 21-go listopada br. o godz. 10-tej w sali nr. 6 Pszczyńskiego Centrum Kultury odbędą się pierwsze, z czterech zaplanowanych, zajęcia z florystyki. Opłata za jedno 3-godzinne spotkanie wynosi 15zł. Prosimy panie które zgłosiły się na te zajęcia o uregulowanie należności od razu za cztery zajęcia czyli 60zł.

--------------------------------  v   -----------------------------------


FILOZOFIA W PONIEDZIAŁEK - 17.11.2023 r.

                  Drodzy Państwo!

"Taki mi się snuje..." wykład: o kontemplacji. 

Będzie w nim miejsce na introspekcję i "odkrycie" duszy przez Sokratesa oraz "twierdzę wewnętrzną" Marka Aureliusza. Ale, ale: w związku z naszą wędrówką po obrzeżach filozofii nie zabraknie też kilku (pozornych?) zaskoczeń. Oto i one: opowieść o łaźni Diadocha z Fotyki, "Wesele" Wyspiańskiego (patrz cytat;) oraz herbateizm (tak tak!). 

Czyli listopad, ciąg dalszy. Na który serdecznie zapraszam Państwa w najbliższy

poniedziałek, 20 listopada, o 16:30.

                   

   Pozdrawiam!   Małgorzata Łukomska-Jamrozik

 

----------------------------------- ΣΣΣ  ΣΣΣ  ΣΣΣ  ΣΣΣ   -----------------------------------

 

 

KOMUNIKATY - 17.11.2023 r.

1zajęcia ruchowe „pilates”

       zostają wznowione od poniedziałku, 20-go listopada br.

 

 2lektoraty prowadzone przez panią Morcinek

        w dniach 24-go i 27-go listopada br. nie odbędą się następujące zajęcia:

             - język angielski Gr. II, III, VI

             - język niemiecki Gr. II

 

3 – lektorat jezyka niemieckiego Gr. I

       od 22-go listopada br. zajęcia będą się odbywały w środy

       o godz.: 16:30 – 17:30 w sali B1 (ul. Bogedaina 20)

 

------------------------------------------  ₱  ₱  ₱  ₱  ------------------------------------


 

 

Rola dźwięku - wykład 16.11.2023 r.

Dzisiaj, 16-go listopada, kolejny wykład plenarny.  Tematem magia dźwięku. Dźwięk to po prostu fale rozchodzące się w powietrzu, które mogą być zidentyfikowane przez nasze uszy. Fale dźwiękowe można porównać do fali wody, z tą tylko różnicą, że poruszają się szybciej, około 1224 km/h ( 340 m/sec ) oraz rozchodzą się w trzech płaszczyznach.

Ciała wytwarzają dźwięki drgając lub szybko poruszając się tam i z powrotem. W ten sposób w otaczającym powietrzu powstają fale dźwiękowe. Prawie każde ciało może drgać, wytwarzając dźwięki. Dźwięk rozchodzi się tylko w ośrodkach stałym, ciekłym lub gazowym. W próżni panuje cisza.

A czym jest dźwięk dla człowieka ? Zapraszamy na wykład.

Wygłosi go pani Julita Wysocka, absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach, obecnie społecznik, propagator i miłośnik Ziemi Sląskiej.

Początek o godz.: 16-tej w sali sesyjnej Urzędu Miasta.

 

------------------------------------- 掙 掙 掙 掙 掙 掙  ------------------------------------------

 

"CANTO GRAZIOSO" ZAPRASZA - 14.11.2023 r.

ZAPRASZAMY DO CHÓRU

Nasz utytułowany

 Chór Uniwersytecki „Canto Grazioso”

wymaga wzmocnienia o nowe chórzystki w związku z naturalnymi rezygnacjami niektórych dotychczasowych jego członkiń oraz opracowywaniem nowego repertuaru.

Zapraszamy panie lubiące śpiew i poznawanie nowych pieśni do przystapienia do tego zespołu.

Zgłoszenia przyjmuje Zarząd PUTW telefonicznie i osobiście w czasie dyżurów, oraz dyrygentka chóru, pani Halina Rawecka-Czernik i sekretarz pani Regina Nowak w czasie prób (warsztatów wokalnych) które odbywają się w piątki od godz.: 10:00 do11:30 w sali kameralnej Pszczyńskiego Centrum Kultury.

CANTO GRAZIOSO

 

Zespół chóru, który tak wytwornie prezentuje się na scenie, jest bardzo zżyty (wspólne wyjazdy) ale też bardzo przyjazny dla nowych kandydatek.

Próba nic nie kosztuje.

Z A P R A S Z A M Y

 

SPIEW wierszyk

   

      Co daje śpiew?

 

vPoprawia nastrój – wyzwala naturalną radość, uspokaja, działa kojąco.

v Pozytywnie wpływa na pamięć.

v Jest aktywnością fizyczną, która pozwala spalić niemal tyle samo kalorii co podczas długiego spaceru.

v Dotlenia organizm –zmniejsza się ilość powietrza zalegającego w płucach, natomiast zwiększa ilość powietrza wymiennego.

v Śpiew korzystnie wpływa na ciśnienie tętnicze oraz pracę serca

v Opóźnia procesy starzenia – wpływa na dobry sen

v Pomaga walczyć z samotnością. Śpiewa się z kimś lub dla kogoś. Wielu seniorów śpiewa w chórach lub klubach seniora, co sprzyja integracji senioralnej.

To pomysł dla Ciebie!

 

----------------------------------  ∭-- ∭-- ∭ -- ∭ -- ∭ -- ∭  ----------------------------------


KOMUNIKATY - (08.11.2023)

1. Prosimy o wpłatę na konto PUTW 2-giej raty na przyszłoroczną wycieczkę do Jordanii w wysokości 1000 zł.

Termin do 15 listopada br.

2. W dniu 14 listopada br. (najbliższy wtorek ) o godz. 10.00 w sali nr 6 w Pszczyńskim Centrum Kultury odbędzie się spotkanie organizacyjne dla osób zainteresowanych zajęciami z florystyki. Zapraszamy!

Zajęcia będą się odbywały okresowo, kiedy zwyczajowo przygotowuje się bukiety, wiązanki czy inne ozdoby z roślin z różnym przeznaczeniem.

3. Z żalem zawiadamiamy, że lista uczestników spotkania integracyjnego w dniu 23-go listopada br. (tzw. „Andrzejki”) jest zamknięta.

Prosimy nie wnosić opłat za to spotkanie na konto bankowe Pszczyńskiego Uniwersytetu.

------------------------------------- 籒 籒 籒 籒 籒 籒 籒 籒    ------------------------------------------

©2023 Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku